Alexander en Otto Stichting
ANBI-Index
Alexander en Otto Stichting
ANBI-Index
 
 
 
 

Onze doelstelling

 
 
Het in materiële zin ondersteunen van instellingen, activiteiten en initiatievendie beogen:
  • het voorkomen en/of verlichten van leed, toegebracht aan mensen en dieren;
  • het nastreven van een algemeen, sociaal, cultureel of ideëel doel;
  • het behoud en/of herstel van natuur- en landschapsschoon;
  • het instandhouden en/of herstel van monumenten, zowel die in de zin van de Monumentenwet als die, welke beeldbepalend zijn in een -al dan niet beschermd- stads- of dorpstoezicht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 

Deel deze pagina

 
 
© Alexander en Otto Stichting 2021